นางสาวปาลิตา สุวรรณอาภา และนายเอกราช วีระวัฒกานนท์ ได้รับรางวัล Sponsorship Award จากการประกวด Ideathon ITS AP Forum 2018 ณ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งรางวัลนี้ได้รับการสนับสนุนจาก Toyota

การประกวด Ideathon นี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2561 เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆ ในการออกไอเดียระบบขนส่งอัจฉริยะ หรือ Intelligent Transport System (ITS) ในอนาคต เพื่อแก้ปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศอาเซียน

ทั้งนี้ วิชาการด้านวิศวกรรมสำรวจมีความเกี่ยวข้องกับระบบ ITS ในหลายๆด้าน ทั้งในเรื่องของระบบนำหนโดยใช้ดาวเทียม (Global Navigation Satellite System GNSS หรือ GPS) ระบบเซ็นเซอร์และระบบแผนที่นำทางความละเอียดสูงที่ใช้ในระบบรถไร้คนขับ (Driverless Car) การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) และการแสดงข้อมูลจราจร (Traffic Data Visualization) ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเชิงตำแหน่ง เป็นต้น