อ.สรรเพชญ อ.ไพศาล พานิสิตในวิชา Fundamental Geospatial Science ดูงานรถไฟใต้ดินที่สถานีสนามไชย สายสีน้ำเงินส่วนต่อ
โดยได้การต้อนรับ จากบริษัทช.การช่าง นำโดย นายช่างประเสริฐ SV68 และนายช่างเทอดศักดิ์ SV75