เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 นิสิตชั้นปีที่ 3 ได้เข้าศึกษาดูงานของโครงการ ณ ห้องประชุมการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โดยได้เข้าฟังบรรบาบจากอาคารสำนักงานโครงการฯ ชั้น 1 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กทม. และเดินทางไปดูงานการก่อสร้างสถานีกรมป่าไม้ เขตจตุจักร

(ขอบคุณภาพจาก โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต)