ทีมวิจัยจากคณะวิศวกรรม จุฬาฯ นำโดย ผศ.ดร.สรรเพชญ ชื้อนิธิไพศาล พัฒนาโดรนซึ่งติดตั้งกล้องและเซนเซอร์วัดความร้อนแบบรีเลทีฟ (Relative) สำหรับตรวจสอบการเผา ซึ่งเป็นปัญหาหนึ่งในปัญหาหมอกควัน

อ่านรายละเอียดได้ที่หนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์

http://www.manager.co.th/euro2004/ViewNews.aspx?NewsID=9610000023352

 

(ขอบคุณภาพประกอบจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์)