รับสมัครนิสิตใหม่เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ -31พฤษภาคม 2562

(วันสุดท้ายระบบปิดรับสมัครเวลา 15.00น.)

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ https://www.register.gradchula.com/

กำหนดการดูได้ที่ http://www.grad.chula.ac.th/download/apply/grad2562.pdf