ศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชนม์ สถิระพจน์ ได้รับเชิญจากผู้จัดงาน 12th China Satellite Navigation Conference ให้ร่วมบรรยายแบบออนไลน์ในวันที่ 27 พค 2564 ซึ่งถือเป็นงานประชุมที่ใหญ่ที่สุด มีผู้ร่วมประชุมแบบออนไลน์กว่า 10 ล้านคน

http://www.beidousky.net/info/290