คณาจารย์และเจ้าหน้าที่


คณาจารย์

เฉลิมชนม์ สถิระพจน์
Chalermchon Satirapod


Professor

Contact
Email: chalermchon.s at chula.ac.th
Phone: (66)2-218- 6651-64 Ext. 312
Web: http://www.sv.eng.chula.ac.th/index.php/Chalermchon-Homepage
Areas of Interest
GPS surveying

บรรเจิด พละการ
Banjerd Phalakarn


Associate Professor

Contact
Email: banjerd.phalakarn at gmail.com
Phone: (66)2-218- 6651-64 Ext. 314
Web:
Areas of Interest
Remote Sensing
Surveying
GIS-Photogrammetry

อิทธิ ตริสิริสัตยวงศ์
Itthi Trisirisatayawong


Associate Professor

Contact
Email:
Phone: (66)2-218- 6651-64 Ext. 307
Web:
Areas of Interest
Geographic Information System (GIS)
Remote Sensing
Geo-Image Analysis
Digital Mapping
Surveying

ชนินทร์ ทินนโชติ
Chanin Tinnachote


Associate Professor

Contact
Email: chanin.t at chula.ac.th
Phone: (66)2-218- 6651 Ext. 309
Web:
Areas of Interest
Geographic Information System

วิชัย เยี่ยงวีรชน
Vichai Yiengveerachon


Associate Professor

Contact
Email: vichai.y(at)chula.ac.th
Phone: (66)2-218- 6651-64 Ext. 310
Web:
Areas of Interest
3D Photo Modeling
UAV Protogrammetry
Photogrammetric Mapping
Survey Automation System (Field to Finish)
OBIA in Remote Sensing

ไพศาล สันติธรรมนนท์
Phisan Santitamnont


Associate Professor

Contact
Email: phisan.chula(at)gmail.com
Phone: (66)2-218- 6651-64 Ext. 318
Web:
Areas of Interest
Photogrammetry
Spaceborne and Airborne Mapping
Lidar and Laser Scanning
Mobile Mapping System (MMS)
Digital Image Processing and Computer Vision
Mapping from Synthetic Aperture Radar and Radar Interferometry
Engineering Geodesy
Geospatial Database and Web Mapping
Geo-Processing and Geo- Programming

สรรเพชญ ชื้อนิธิไพศาล
Sanphet Chunithipaisan


Assistant Professor

Contact
Email: sanphet.c(at)chula.ac.th
Phone: (66)2-218- 6651-64 Ext. 316
Web: http://www.sv.eng.chula.ac.th/
Areas of Interest
GIS
Open GIS
Web based GIS & Mobile GI
Surveying
Mapping from UAV

สมชาย เกรียงไกรวศิน

Somchai Kriengkraiwasin


Assistant Professor

Contact
Email: Kriengkraiwasin (at) gmail.com
Phone: (66)2-218- 6651-64 Ext. 308
Web:
Areas of Interest
GNSS

กนก วีรวงศ์
Kanok Weerawong


Assistant Professor

Contact
Email: kanok.w at chula.ac.th
Phone: (66)2-218- 6651-64 Ext. 306
Web:
Areas of Interest
Sensor Modeling
Orthophotography
Satellite Imagery
Data Adjustment

ธงทิศ ฉายากุล
Thongthit Chayakula


Lecturer

Contact
Email: thongthit.c(at)chula.ac.th
Phone: (66)2-218- 6651-64 Ext. 313
Web:
Areas of Interest
Airborne Laser Scanner
Microwave Remote Sensing
3D Analysis
Digital Mapping
Feature Extraction
Pattern Recognition

ชัยโชค ไวภาษา
Chaichoke Vaiphasa


Lecturer

Contact
Email: chaichoke at hotmail.com
Phone: (66)81-620- 8726
Web:
Areas of Interest
Remote Sensing
Hyperspectral Remote Sensing
Vegetation Mapping
Leaf Area Index
Classification
High-resolution remote sensing

กรวิก ตนักษรานนท์
Garavig Tanaksaranond


Lecturer

Contact
Email: garavig.t at chula.ac.th
Phone: (66)2-218- 6651 Ext. 315
Web:
Areas of Interest
Geographic Information System
Geovisualisation
Geodatabase
Geomatic Engineering

ธีทัต เจริญกาลัญญูตา
Teetat Charoenkalunyuta


Lecturer

Contact
Email: teetat.c at chula.ac.th
Phone: (66)2-218- 6651-64 Ext. 311
Web:
Areas of Interest

GNSS Surveying

Cadastral Surveying

Geodetic Surveying

GIS for Land management

Computer-assisted Mapping

เจ้าหน้าที่

เอกบัญชา ชิดชัยภูมิ

Contact
Email:
Phone: (66)2-218- 6651-64 Ext. 104
Web: