ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจเปิดรับนิสิตใหม่ประจำภาคการศึกษาต้น 2561 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 23 เมษายน 2561

กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

รายละเอียดคุณสมบัติ กำหนดการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ของระดับปริญญาโท

รายละเอียดคุณสมบัติ กำหนดการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ของระดับปริญญาเอก

การรับสมัครหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาด้วยวิธีพิเศษ

 

หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร ติดต่อได้ที่ ดร.ชัยโชค ไวภาษา  โทร. 081-6208726