การประชุมคณาจารย์วิศวกรรมสำรวจ

การประชุมคณาจารย์วิศวกรรมสำรวจทั่วประเทศ หัวข้อ 1. วิชาชีพวิศวกรรมส่งเสริม สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ 2. การประเมิน TABEE Download File https://chula-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/garavig_t_chula_ac_th/Eul8M8hw_81OnFZ7ZfOR6zsBPFFrNky0D12l_EZdfgMQPQ?e=oxAhcx  


รับสมัครนิสิตใหม่เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

รับสมัครนิสิตใหม่เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ -31พฤษภาคม 2562 (วันสุดท้ายระบบปิดรับสมัครเวลา 15.00น.) ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ https://www.register.gradchula.com/ กำหนดการดูได้ที่ http://www.grad.chula.ac.th/download/apply/grad2562.pdf


เปิดรับนิสิตบัณฑิตศึกษาใหม่ประจำภาคการศึกษาต้น 2561 แล้ว

ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจเปิดรับนิสิตใหม่ประจำภาคการศึกษาต้น 2561 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 23 เมษายน 2561 กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา รายละเอียดคุณสมบัติ กำหนดการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ของระดับปริญญาโท รายละเอียดคุณสมบัติ กำหนดการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ของระดับปริญญาเอก การรับสมัครหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาด้วยวิธีพิเศษ   หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร ติดต่อได้ที่ ดร.ชัยโชค ไวภาษา  โทร. 081-6208726


Presentations of the international symposium on GPS/GNSS 2018

Download links 1. Prof Chalermchon Satirapod, GNSS CORS as the National...