พิธีไหว้ครูประจำปี 2563

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมสำรวจได้จัดพิธีไหว้ครูในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 โดยมีนิสิตชั้นปีที่ 1 ถึง 4 และนิสิตระดับปริญญาโทเข้าร่วม


ศ.ดร.เฉลิมชนม์เป็นตัวแทนภาควิชาฯ มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก 2563 ให้โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า(วัดนางพิม)

ศ.ดร.เฉลิมชนม์เป็นตัวแทนภาควิชาฯมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก 2563 ให้โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า(วัดนางพิม) บ้านท่าเสา ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เป็นจำนวน 10,000 บาท


การประชุมคณาจารย์วิศวกรรมสำรวจ

การประชุมคณาจารย์วิศวกรรมสำรวจทั่วประเทศ หัวข้อ 1. วิชาชีพวิศวกรรมส่งเสริม สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ 2. การประเมิน TABEE Download File https://chula-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/garavig_t_chula_ac_th/Eul8M8hw_81OnFZ7ZfOR6zsBPFFrNky0D12l_EZdfgMQPQ?e=oxAhcx  


รับสมัครนิสิตใหม่เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

รับสมัครนิสิตใหม่เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ -31พฤษภาคม 2562 (วันสุดท้ายระบบปิดรับสมัครเวลา 15.00น.) ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ https://www.register.gradchula.com/ กำหนดการดูได้ที่ http://www.grad.chula.ac.th/download/apply/grad2562.pdf