เปิดรับนิสิตบัณฑิตศึกษาใหม่ประจำภาคการศึกษาต้น 2561 แล้ว

ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจเปิดรับนิสิตใหม่ประจำภาคการศึกษาต้น 2561 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 23 เมษายน 2561 กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา รายละเอียดคุณสมบัติ กำหนดการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ของระดับปริญญาโท รายละเอียดคุณสมบัติ กำหนดการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ของระดับปริญญาเอก การรับสมัครหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาด้วยวิธีพิเศษ   หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร ติดต่อได้ที่ ดร.ชัยโชค ไวภาษา  โทร. 081-6208726


Presentations of the international symposium on GPS/GNSS 2018

Download links 1. Prof Chalermchon Satirapod, GNSS CORS as the National...


นิสิตดูงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560...