นิสิตดูงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560...